ڤەکۆلینەک: ٪39 یا مرۆڤان خۆ ژ خواندن و دویڤچوونا نووچەیان دویردکەن

بەلاڤ بکە

گاڤ

ڤەکۆلینەک ل سەر حەزا مرۆڤان بۆ خواندن و چاڤدێرییا نووچەیان هاتییە کرن و ل گۆرەی وێ ڤەکۆلینێ، رێژەیا کەسێن حەزا دویڤچوونا نووچەیان هەی، سال بۆ سالێ کێم دبیت.

ئینستتیۆتا رۆیتەرز یا ڤەکۆلینێن رۆژنامەڤانی کو سەر ب زانکۆیا ئۆکسفۆرد یا بریتانی ڤەیە، ڤەکۆلینەک ل سەر ئاستێ جیهانێ کرییە، ڤەکۆلین ل سەر خەلکی و دویڤچوون و خواندنا نووچەیان بوو و د ئەنجامێن ڤەکۆلینێ دا دیاربوویە: ٪39 یا خەلکی (هەر ژ 10 کەسان 4 کەس) ناخوازن نووچەیان بخوینن یان گوهـ ل نووچەیان ببیت.

د ڤەکۆلینێ دا هاتییە ژی: پتریا کەسێن حەزا خواندن و دویڤچوونا نووچەیان نەمای، دبێژن: پتریا نووچەیان مرۆڤی دلگران یان بێزار دکەن، لەورا وان ئەو حەز نەمایە.

هەمان ئینستتیۆت ل سالا 2017ێ ژی ڤەکۆلینەک ل سەر هەمان بابەتی کربوو، ل وی دەمی رێژەیا کەسێن حەزا خواندن و دویڤچوونا نووچەیان نەی، ٪29 بوو، ئانکو د 7 سالان دا، ئەڤ رێژەیە ٪10 زێدەبوویە.

 

زێدەتر دەربارەی