ئەڤشەڤە یاریا دهۆک و زاخۆ دێ هێتە کرن

بەلاڤ بکە

گاڤ

د چارچووڤێ خۆلا نایابا ئیراقێ دا ئەڤشەڤە دێ یانەیا دهۆک مێهڤانداریا یانا زاخۆ کەت.

یاریا دهۆک و زاخۆ د چارچووڤێ گەرا 30ێ یا خۆلا نایابا ئیراقێ دا ئەڤشەڤە دەمژمێر 9 دێ ل یاریگەها دهۆک هێتە کرن.

دهێتە چاڤەرێکرن ئەڤشەڤە ب هزاران پشتەڤانێن هەردو یانەیان ل یاریگەها دهۆکێ بەرهەڤ ببن.

یانەیا دهۆک پشتی 29 یاریان نوکە ب دەستڤەئینانا 49 خالان ل رێزبەندیا شەشێ یا خۆلا نایابا ئیراقێ یە و یانا زاخۆ ژی ب 32 خالان ل رێزا شازدێ دهێت.

زێدەتر دەربارەی