هوسا جارەکێ ئەم کۆمەکا کەسوکار و دۆست و هەڤالان ل جييەکى ل هەڤ کۆمببوون، كو ئەم دەردۆرا بیست سیهـ حەبەکان بوون و هوون دزانن ژى كو ئێدى ژ مە کوردان رە بوويە (عەدەت) كو هەر گاڤا مە دوسێکەکان سەرێ خوە دا هەڤ و مە ب هەڤڕە قاوەیەک يان چایەک ڤەخوار، یەکسەر ئەم هەموو دبنە  سیاسەتڤان و ئەم  سیاسەتا ژدەرڤە و هوندر ژى شرۆڤەدکن. داوى  جار كو ئەم ل هەڤ جڤیاین، سوحبەت سوحبەتا کەکێ نێچیر بوو، مەبەست سەرۆک نێچیرڤان بارزانى، یەک ژ حازران کو عەمرێ وى شێست سال دەربازکربوون، هەما هۆ ب گوندیكانى رابوو سەر خوە و گۆ؛ ئەز ژ ئەڤى کەسى حەزدکم، سەرۆک بە یان نە سەرۆک بە، ئەوى جامێرى دەوامى دا گۆتنا خوە و گۆ؛ کەکێ نێچیر کەسەک هەستيسڤک و زمانخوەشە و پتریا جاران دەڤ بکەنە ژى و مرۆڤ وسا تەخمیندکە کو نێچیر کەسوکار و خزم و مرۆڤێ مە تەڤانە، راستە نە خێرا وى گەهایە من نە ژى ( خرابى) یا وى، لێ ئینسانێ قەنج و بکێرهاتى ژ ڤر و مالا خودێ خويايە.