كۆمپانییه‌كا زێڕنگریێ ل ئیمارات پاره‌یه‌كێ زێڕى چێكریه‌ و هنده‌ك جهێن گرنگ و شینوارى كو تایبه‌ت یێن ئیماراتێ نه‌ ل سه‌ر پاره‌یى داناینه‌.