کارەب ل بەلجیکا ژ خواستا ل سەر هەی زێدەتر دهێتە بەرهەمئینان و حکومەتا وی وەلاتی داخوازێ ژ وەلاتیان دکەت: کارەبێ زێدەتر بکار بینن.